window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-214185552-1'); Narzędzia formujące | JG Form Tools

Produkcja tłoczników od projektu do dostosowania u klienta

Etapy realizacji budowy narzędzia:

 

  • projekt wykonywany jest w programie NX12 Progressive Die (modelowanie 3D);
  • produkcja elementów przyrządu;
  • KJ każdego wykonanego elementu;
  • montaż i dostosowanie narzędzia;
  • wewnętrzne próby narzędzia;
  • raport pomiarowy gotowego wyrobu;
  • próby u klienta – odbiór końcowy.

NASZE REALIZACJE - EFEKT JG!